Logo Bezručova škola Beskydy
naše historie

Staré Hamry r. 1852

100 letá historie
10 pokojů, 20 lůžek
Historie

Až do roku 1852 nebyla v obci Staré Hamry vůbec žádná škola.

Teprve až 1. dubna 1852 se, na popud arcikněze Jana Koziara, sešla ve Frýdku u okresního hejtmana komise, která obec rozdělila na 4 školní sekce. Ty byly 17. listopadu 1852 schváleny slezskými zemskými úřady, z nichž 3. sekce byla na Gruňi (na č.p. 116). Na postavení samostatných školních budov se čekalo až do roku 1865.

Brzy se zjistilo, že škola nevyhovuje. Nová škola se začala budovat v roce 1910, kolaudace proběhla 15. září 1911.

Významnou událostí byl den 1. listopad 1911 – škola byla prohlášena za samostatnou. Jako učitel nastoupil Antonín Lange. Ten v roce 1912 založil školní kroniku.

BŠ History Header 11

V době vypuknutí 1. světové války výuka neprobíhala, později, až do roku 1926 se učitelé střídali, správci budovy také, budova chátrala, a navíc škola byla stále až do roku 1928 bez vody.

Školní budova byla v katastrofálním stavu a ve školním roce 1925/26 musel být školní rok z tohoto důvodu předčasně ukončen. Začátek školního roku, konkrétně 15. září, však škola zažila nečekané překvapení. V den svých šedesátých narozenin navštívil školu básník, bard Slezska, Petr Bezruč. Kronika tuto událost podrobně popsala.

V roce 1930 bylo rozhodnuto, že se postaví nová škola. Kolaudace proběhla 20. 8. 1931. Škola byla krásná, ale její stavba byla drahá. Kromě jiného to způsobilo i to, že voda se musela dovážet.

BŠ History 05 11

V roce 1933 udělila Zemská školská rada Brno škole název Bezručova škola

V roce 1937 odchází učitel Lange na jiné působiště, na školu v Dolní Čeladné. Okolnosti v Bezručově  škole byly stále více ovlivňovány politickou situací.

Školní rok 1937/38 – 111 žáků, poprvé je zavedena výuka jazyka německého jako nepovinný předmět.

Školní rok 1939/40 – ve škole se odstraňují obrazy E. Beneše, státní znak lvíček se v dokumentech začerňuje, zakázána je výuka dějepisu, ubývá žáků.

Školní rok 1940/41 – povinná výuka němčiny, úbytek žáků pokračuje, z názvu zmizelo slovo Bezručova a je nahrazeno slovem Volksschule.

Školní rok 1942/43 – jen 76 žáků, kteří byli často nasazováni na pomocné práce do lesa, školní morálka klesala (důvodem bylo i to, že si v lese děti roztrhaly poslední šaty a roztrhali poslední boty), lesní správa dělala škole problémy s dodáváním dřeva na zimu.

IMG 0011

Školní rok 1943/44 – jen 67 žáků, českých dětí ubývá a přibývá německých. Do protektorátu se totiž ve velkém stěhují Němci hledající svoji budoucnost, ubytovávají se v nedalekém hotelu Charbulák

Školní rok 1944/45 – po válce nastalo velké stěhování do pohraničí, především do Brantic u Krnova. Tato skutečnost se odrazila i na počtu žáků.

Poválečné období

Školní rok 1946/47 – po deseti letech odcházejí učitelé, manželé Matulovi, a poslední zápis v kronice věnují vzpomínce na umučeného A. Langa, který byl v roce 1942 zatčen gestapem, poté zahynul v Osvětimi. Do školy je jmenovaná Jelena Charbuláková, která zde pracovala do roku 1953. Věnovala se svým svěřencům nad rámec svých povinností. Zápisem do kroniky se loučila slovy „…já bych zde zůstala, nežádala jsem přeložení, byla jsem přeložena!…“.

Školní rok 1953/54 – na školu nastoupil nový učitel Milan Faltýnek, žáci museli začít zdravit Čest práci a oslovovat ho soudruhu učiteli.

V říjnu 1954 byl dokončen vodovod, v roce 1955 nabídla škole úderka soudruha Barana z dolu Hlubina patronát, tomtéž roce zazářila ve třídě i v kabinetě žárovka, v roce 1956 získala škola promítačku.

BŠ History 03 11

Školní rok 1958/59 – 22 žáků, školní rok 1959/60 – 15 žáků.

Rok 1961 – počet žáků stále klesá, ale Bezručova škola se opět o krok přibližuje civilizaci. Byl nainstalován telefon a zapojena televize Kriváň, dar MNV Staré Hamry.

  1. 9. 1968 je ve škole jen 7 dětí. V kronice se píše „…Nákupní prameny se posunuly a na Ostravici a do Frýdlantu. K nejbližšímu civilizovanému spoji šlapeme 10 až 18 km…“

Září 1969 nastoupily do školy jen 3 děti.

V září 1973 byla likvidace školy dokončena.

Od roku 1973 byla budova ve správě OV Frýdek-Místek, odboru školství. Sloužila jako ubytovna.

Od roku 1993 patřila do soukromých rukou, roku 2001 se vrátila do rukou obce obce Staré Hamry.

BŠ History 04 11

Novodobá historie

 

V březnu 2009 se stal majitelem Ing. Martin Bitta, který ze školy vybudoval penzion, název Bezručova škola ponechal. Kolaudace se uskutečnila 17. 8. 2019.

zajistěte si svůj zážitek v

Bezručově Škole

A prozkoumejte její úžasnou historii

604 318 468
info@bezrucovaskola.cz

1 + 7 =